Algemene voorwaarden Cursus & Workshop Atelier “Antjedesign”

Algemene voorwaarden Cursus &Workshop Atelier “Antjedesign”

 1. Aanmelden
  Inschrijven of aanmelden betekent dat u akkoord gaat met onderstaande voorwaarden.
  Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden geaccepteerd.
  Er geldt een maximum van 8 cursisten per groep.
  Als een cursus vol is, kunt u desgewenst op de wachtlijst geplaatst worden.
  Bij aanmelding van minderjarigen is de handtekening van een van de ouders verplicht.
  Deelname aan de cursus is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Geldigheid inschrijving
  Als uw aanmelding schriftelijk is bevestigd, ontvangt u een factuur en kunt u het cursusgeld voldoen. Na ontvangst van het cursusgeld is uw deelname definitief.
 3. Prijzen
  De genoemde prijzen gelden voor het cursusjaar 2023
 4. Locatie
  De cursussen worden gehouden in het atelier van Antjedesign: ‘Het Pand’ Oosteinde 3 te Bussum.
  Parkeermogelijkheden gratis voor de deur.
 5. Voortijdige beëindiging en verhindering
  Cursisten verbinden zich voor de totale duur van de door hen gekozen cursus of aantal edelsmeedlessen. Ook bij voortijdige beëindiging en tussentijdse onderbreking door de cursist blijft de betalingsverplichting van het volledige bedrag bestaan, ongeacht het aantal gevolgde lessen. Een uitzondering hierop kan gemaakt worden in geval van verhuizing of medische verklaring. Altijd in goed overleg.
  Bij ziekte of verhindering van de cursist wordt er per cursus de mogelijkheid geboden tot het volgen van een (1) inhaalles in overleg. Een gemiste les kan niet worden meegenomen naar het volgende cursusjaar. Gemiste lessen worden niet terugbetaald of verrekend.
 6. Gereedschappen en materialen
  Gereedschap is aanwezig en beschikbaar voor gebruik door cursisten. Onedele materialen (Messingplaat, Alpacaplaat) die nodig zijn voor de lessen, zijn aanwezig & inclusief.
  Zilver plaatmateriaal kan direct bij docente worden gekocht/ter plekke afgerekend.
 7. Aansprakelijkheid en schade
  Het volgen van een cursus edelsmeden is geheel voor eigen risico. Tijdens de lessen zal er veel aandacht aan veiligheid besteed worden. Antjedesign is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of verwonding tijdens de lessen. Ook is zij niet aansprakelijk voor eventuele vervolgschade zoals ziekteverzuim of medische kosten.
  Schade, als gevolg van onoplettendheid en onverantwoordelijk gebruik, toegebracht aan gereedschappen, werkbanken of de werkruimte, worden door Antjedesign verhaald op de cursusdeelnemer. Wij raden aan u altijd WA te verzekeren.
 8. Veiligheid
  Veiligheid is een collectieve verantwoordelijkheid. Houdt daarom altijd rekening met uw eigen veiligheid en die van uw medecursisten. Het dragen van een veiligheidsbril is daarom aan te raden tijdens het polijsten of werken met de hangboormotor. Let op loshangende kleding/sjaal en draag lang haar in een start.
 9. Aanwezigheid & Opruimen Leslokaal
  Het atelier is 10 minuten voor tijd open. Aan het einde van elke les wordt er 10 minuten van tevoren samen opgeruimd.
  De docente zal elke lesdag gedurende de lestijden aanwezig zijn.

Bussum, 12.8.2021